Προγράμματα Διμερούς Συνεργασίας για θέματα Άμυνας και Ασφάλειας υπογράφηκαν σήμερα μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και εκπροσώπων της Γαλλίας και του Λιβάνου. 

 

Τα προγράμματα αφορούν στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο έδαφος της Γαλλίας και του Λιβάνου αντίστοιχα. Μεταξύ άλλων, προγραμματίζεται όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να διεξαχθούν κοινές Ασκήσεις Ειδικών Δυνάμεων, Συνεργασία των Κέντρων Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας και Λιβάνου και Ναυτικές Ασκήσεις με την Γαλλία εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Τα προγράμματα χαρακτηρίστηκαν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ως μια απτή απόδειξη της βούλησης των δύο χώρων για περαιτέρω εμβάθυνση και ενδυνάμωση της συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας με την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Ειδικότερα η συμφωνία με τη Γαλλία αποτελεί ακόμη μια ισχυρή ένδειξη για την έμπρακτη υποστήριξη και συμπαράσταση προς την Κυπριακή Δημοκρατία για  προάσπιση των δικαιωμάτων μας εντός της ΑΟΖ. 

 

Τα προγράμματα εκ μέρους της Λιβανέζικης και Γαλλικής πλευράς υπογράφτηκαν από τους Στρατιωτικούς Ακόλουθους των Χωρών στην Λευκωσία ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας τα προγράμματα υπέγραψε ο Διευθυντής του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας.