Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας στην Κύπρο- Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και Ασφάλειας

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης θα κηρύξει αύριο την έναρξη των εργασιών του διήμερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας (Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and…