Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, η άσκηση με την επωνυμία «ΟΝHΣIΛΟΣ–ΓΕΔΕΩΝ 1/2018» στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας για κοινές ασκήσεις μεταξύ των δύο χωρών. 

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της Περιοχής Ελέγχου Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας και σε μεγάλο τμήμα του χερσαίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της Εθνικής Φρουράς, καθώς και αεροσκάφη διαφόρων τύπων της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η εξάσκηση του προσωπικού στις τακτικές και στις διαδικασίες ανάπτυξης αεροπορικών δυνάμεων, η αύξηση της μαχητικής ικανότητας των μονάδων αεράμυνας της Ε.Φ και η βελτίωση της σχεδίασης και διεξαγωγής αεροπορικών επιχειρήσεων υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Μέσα από την εξέλιξη της άσκησης διαφάνηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών και οπλιτών της Εθνικής Φρουράς.