Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης για να λάβει μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. 

Οι εργασίες του Συμβουλίου θα αρχίσουν με την ενότητα που αφορά στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation-PESCO), στην οποία η Κύπρος συμμετέχει μεταξύ άλλων 25 κρατών μελών, κατά την οποία οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την επιτευχθείσα πρόοδο σε επιμέρους τομείς.

Ακολούθως, οι εργασίες θα συνεχιστούν με την ενότητα που αφορά στους τομείς Ασφάλειας και Άμυνας καθώς και στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο εφαρμογής της Παγκόσμιας Στρατηγικής Ε.Ε. .

Η τρίτη θεματική αφορά στις Αποστολές και Επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας, με έμφαση στις τρεις μη εκτελεστικές αποστολές. 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με γεύμα εργασίας, όπου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για την πορεία εφαρμογής της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ.