Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

Στο Υπουργείο Άμυνας απασχολούνται άτομα σε θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε διάφορες ειδικότητες – επαγγέλματα, όπως μηχανικοί αυτοκίνητων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, τεχνίτες ελαστικών, ισιωτές αυτοκινήτων, βαφείς αυτοκινήτων, τεχνίτες τηλεπικοινωνιών, τεχνίτες οπτικοηλεκτρονικών, συγκολλητές, εργαλειομηχανικοι, οδηγοί βαρέων οχημάτων, ξυλουργοί, αποθηκάριοι, σερβιτόροι, αχθοφόροι, κλητήρες, καθαριστές/καθαρίστριες.


Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για εξωτερικούς υποψήφιους, οι θέσεις δε δημοσιεύονται, αλλά αποστέλλονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας κατάλληλοι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα προσόντα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων. Συνεπώς, ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμεί να προσληφθεί στο Υπουργείο Άμυνας σε θέση ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού θα πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους υποψηφίων των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας.

Για διευκρινήσεις οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ 22807524.