Στρατιωτική Υπηρεσία

Για θέματα που αφορούν τη θητεία (Νομοθεσία, Υποχρεώσεις, Κατάταξη, Διαδικασία Απαλλαγών-Αναστολών-Μειώσεις θητείας, Οπλισμό-Ρουχισμό-Υλικό, κ.ά.), παρακαλώ επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) στον πιο κάτω σύνδεσμο:http://www.army.gov.cy 

Εφεδρεία

Για θέματα που αφορούν την εφεδρεία (Νομοθεσία, Υποχρεώσεις, Διαδικασία Απαλλαγών-Αναστολών-Διευκολύνσεων, Οπλισμό-Υλικά-Ρουχισμό, κ.ά.), παρακαλώ επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.army.gov.cy/?page_id=66


Εθνοφυλακή

Σύμφωνα με το άρθρο 44.(1) η εθνοφυλακή αποτελεί μέρος της εφεδρείας της Δύναμης, συγκροτείται από μονάδες που έχουν ως αποστολή την τοπική και περιφερειακή άμυνα της Δημοκρατίας και όσοι υπηρετούν σ αυτήν καλούνται Εθνοφύλακες.

Για περισσότερα παρακαλώ επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) στον πιο κάτω σύνδεσμο:http://www.army.gov.cy/?page_id=68