Η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει τη Σύμβαση της Οτάβας

Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση της Οτάβας στις 17 Ιανουαρίου 2003 και κατέστει πλήρες Κράτος – Μέλος την 1η Ιουλίου 2003. Ως εκ τούτου, μέχρι τον Ιούλιο του 2007 η ΚΔ κατέστρεψε 44.548 εναποθηκευμένες κατά - προσωπικού νάρκες της Εθνικής Φρουράς.

Όλα τα ναρκοπέδια της Εθνικής Φρουράς εντάχθηκαν στον Εθνικό Σχέδιο Αποναρκοθέτησης της Κύπρου, και μέχρι τον Ιούλιο του 2013, αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν 4318 νάρκες κατά - προσωπικού από τα εν λόγω ναρκοπέδια. 

Σημειώνεται ότι η Κύπρος καθιστά την Τουρκία υπεύθυνη, για την εκκαθάριση των κατά προσωπικού ναρκών στις κατεχόμενες περιοχές, καθότι η Κυπριακή Δημοκρατία εμποδίζεται από το να ασκήσει τον αποτελεσματικό έλεγχο στα εν λόγω εδάφη, λόγω της παράνομης παρουσίας των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. 

Σε αυτά τα πλαίσια, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε αρχικό αίτημα το οποίο εγκρίθηκε για παράταση τριών χρόνων μέχρι την 1η Ιουλίου 2016, για εκπλήρωση των υποχρεώσεων υπό το Άρθρο V, και στη συνέχεια υπέβαλε και 2ο αίτημα που εγκρίθηκε για επιπρόσθετη παράταση μέχρι την 1η Ιουλίου 2019. 

Σε ότι αφορά το Άρθρο 3 της Σύμβασης, τα ΚΜ έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν σε απόθεμα, αριθμό κατά - προσωπικού ναρκών για σκοπούς εκπαίδευσης και ανίχνευσης. Σε αυτά τα πλαίσια, η ΚΔ κατακράτησε αρχικά 1000 κατά - προσωπικού νάρκες. Στη συνέχεια, εντός του 2010 και κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Άμυνας, μειώθηκε το υπόψη απόθεμα σε 500 νάρκες. 

Αποναρκοθέτηση Ουδετέρας Ζώνης

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2002, πρόταση προς τον ΟΗΕ, για πλήρη αποναρκοθέτηση όλων των ναρκοπεδίων εντός της Νεκρής Ζώνης, που στρώθηκαν από την Εθνική Φρουρά αμέσως μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Συνεπώς, συντάχθηκε μονομερώς από την Εθνική Φρουρά σχέδιο αποναρκοθέτησης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκε με τη βοήθεια της UNFICYP. 

Μετά από συνεχείς πιέσεις, οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής, τον Αύγουστο του 2005 ξεκίνησαν ανάλογες εργασίες για αποναρκοθέτηση στην Νεκρή Ζώνη. Μέχρι σήμερα έχουν εκκαθαριστεί εντός της Νεκρής Ζώνης, συνολικά 81 ναρκοπέδια ή Ύποπτοι χώροι, από τα οποία αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 27,174 νάρκες. 
Στην Νεκρή Ζώνη απομένει μόνο ένα ναρκοπέδιο των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Δερύνειας, και το οποίο δεν έχει εκκαθαρισθεί μέχρι στιγμής από το Κέντρο Αποναρκοθέτησης των Ηνωμένων Εθνών, λόγω της άρνησης των κατοχικών δυνάμεων να το αποδεσμεύσουν. Η Εθνική Φρουρά δεν διαθέτει σήμερα ναρκοπέδια εντός της Νεκρής Ζώνης. 
Μέχρι Στιγμής, το σχέδιο αποναρκοθέτησης επιχορηγήθηκε ως ακολούθως:

(1) Ευρωπαϊκή Ένωση – 11 Εκατ. Ευρώ.
(2) Κυπριακή Δημοκρατία – 2,5 Εκατ. Ευρώ.
(3) Καναδάς – 250 000 Δολάρια Αμερικής.
(4) Σλοβενία – 25 000 Δολάρια Αμερικής.
(5) Ηνωμένο Βασίλειο – 50 000 Ευρώ.
(6) Ουγγαρία – 15 000 Ευρώ.
Λόγω της μη ανταπόκρισης των τουρκικών δυνάμεων κατοχής στο προαναφερθέν αίτημα των Ηνωμένων Εθνών, το Κέντρο Αποναρκοθέτησης τερμάτισε την αποστολή του και αποχώρησε οριστικά από την Κύπρο τον Οκτώβριο του 2011.