Αποστολή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) είναι να οργανώνει το σύστημα Έρευνας Διάσωσης (SAR), να συντονίζει, να ελέγχει και να κατευθύνει τις επιχειρήσεις SAR, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών η ναυτικών ατυχημάτων μέσα στην περιοχή ευθύνης του, που ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας. 


Το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης συγκροτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1995 με βάση το Άρθρο 6 του Περί Έρευνας Διάσωσης Κυρωτικού Νόμου 5(ΙΙΙ)/1994, και άρχισε δοκιμαστικά την επιχειρησιακή λειτουργία του επί 24ώρου βάσεως στις 7 Αυγούστου 1995.


Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το ΚΣΕΔ ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2002 την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και διεξαγωγής επιχειρήσεων Ε-Δ σε ολόκληρη τη χερσαία επικράτεια της Κύπρου και στον αεροναυτικό χώρο του FIR Λευκωσίας. Το ΚΣΕΔ λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας και υπάγεται απευθείας στον κ. Υπουργό, ο οποίος έχει την ευθύνη με βάση τον νόμο για την επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου. 

Την ευθύνη για την οικονομικό-τεχνική υποστήριξή του ΚΣΕΔ έχει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΦ από τους κλάδους του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οι οποίοι επανδρώνουν το Κέντρο Επιχειρήσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Υπό την Διοίκηση του ΚΣΕΔ, λειτουργούν επίσης, από το 2015 ο Παράκτιος Σταθμός ’’Κύπρος Ράδιο’’, ο οποίος εκπέμπει αγγελίες προς ναυτιλλόμενους (NAVTEX) για εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στον τομέα ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Δορυφορικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών Κύπρου το οποίο αποτελεί τμήμα του παγκόσμιου δικτύου διανομής δορυφορικών συναγερμών του συστήματος Cospas-Sarsat και έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από 22 Σεπ 2020 και το Συντονιστικό Κέντρο ‘ΖΗΝΩΝ’ το οποίο λειτουργεί τόσο ως Κέντρο Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και ως Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων όπως περιγράφονται στο ΒΕΣ ’’ΖΗΝΩΝ’’.