Στις 10 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της σε θέματα Ασφάλειας και Άμυνας.

Μεταξύ 2017-2020, η Ακαδημία μέσα από την διοργάνωση συνεδρίων δικτυώθηκε σε εθνικό επίπεδο και συνάμα, σύναψε Μνημόνια Συνεργασίας σχεδόν με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και με 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας. Το 2017, η Ακαδημία εντάχθηκε στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, το οποίο αποτελείται από 220 ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς, διπλωματικές και στρατιωτικές ακαδημίες.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, η Ακαδημία, ενίσχυσε την εξωστρέφειά της και εδραιώθηκε σε διεθνές επίπεδο μέσα από διάφορες δράσεις και εκπαιδεύσεις του ευρύτερου τομέα Ασφάλειας και Άμυνας σε τακτικό, στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο. Το 2022 κατέστη πλήρες μέλος του Διεθνούς Στρατιωτικού Ακαδημαϊκού Φόρουμ, το οποίο αποτελείται από 24 Στρατιωτικές και Διπλωματικές Ακαδημίες.