Δραστηριότητες 2024

Strategic Leadership Program σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024.

Diplomatic Skills for CSDP Course σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κύπρο, από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου 2024.

Maritime Security Course σε συνεργασία με την Σχολή Εθνικής Άμυνας και το Ινστιτούτο Προηγμένων Εθνικών Αμυντικών Σπουδών (IHEDN) της Γαλλίας, στην Κύπρο, από τις 14 έως τις 16 Μαΐου 2024.

Protection of Intangible Cultural Heritage σε συνεργασία με την Στρατιωτική Ναυτική Ακαδημία της Πολωνίας, στην Πολωνία από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου 2024.

Cadet Leadership Development Training Course σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία «Τερέζα» της Αυστρίας,  στην Κύπρο, από τις 19 έως τις 30 Αυγούστου 2024.

Modern Leadership in the Context of LoC & OSINT Course σε συνεργασία με τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριο 2024.

ESDC Course on Geoeconomics σε συνεργασία με Αυστριακή Ακαδημία Εθνικής Άμυνας, το Ινστιτούτο Egmont και το Βελγικό Υπουργείου Εξωτερικών στην Βιέννη, από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2024.

High Level Course on CSDP σε συνεργασία με Αυστριακή Ακαδημία Εθνικής Άμυνας, στην Κύπρο, από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2024.

AI and Security Course στα πλαίσια της Διδακτορικής Σχολής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στην Κύπρο, από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024.