- Gender Perspective in CSDP Missions and Operations.

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), η Κυπριακή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, διοργάνωσε την εκπαιδευτική ενότητα «Ενσωμάτωση της προοπτικής του Φύλου», στα πλαίσια της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΠΑΑ), από τις 28 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 στη Λάρνακα.

cid:a1ffe332-2a56-47d6-acff-8bac875b3e6d@EURP190.PROD.OUTLOOK.COM

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχε προσωπικό από το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία είναι μέλη του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και έχουν συνάψει μαζί μας Μνημόνιο Συνεργασίας.

Στόχος του συνεδρίου, αποτέλεσε η παροχή των απαραίτητων γνώσεων, εργαλείων και δεξιοτήτων για ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στην καθημερινή εργασία. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια των Αποστολών και Επιχειρήσεων του ΟΗΕ και της ΚΠΑΑ.

- Strategic Leadership Program σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ακαδημία σύμφωνα με το Μνημόνιο Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου οργάνωσε πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών «Strategic Leadership Program» σε συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ακαδημία Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και το Πανεπιστήμιο Cranfield, από τις 20 έως και τις 24 Φεβρουαρίου 2023, στο Υπουργείο Άμυνας στην Λευκωσία.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχε πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό από το Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και το Τμήμα Τελωνείων. Επιπλέον συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματικοί από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της ηγεσίας και της διαχείρισης σε στρατηγικό επίπεδο στην άμυνα και στον ευρύτερο τομέα ασφάλειας. Επίσης η προετοιμασία των μελλοντικών ανώτερων αξιωματούχων με τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.

- European Higher Military Education Working Group (EUHME-WG). (Υλοποιήθηκε)

Η 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας για την ανώτερη στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις  21 Φεβρουαρίου 2023 στις Βρυξέλλες, στη Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Κύπρου, στην Ε.Ε. Στη συνάντηση συμμετείχαν 14 χώρες, με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC).

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στον ορισμό των κανόνων λειτουργίας της  ομάδας και στη δημιουργία κοινής διδακτικής ενότητας για θέματα ευρωπαϊκής άμυνας, η οποία θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών των Σχολών Πολέμου.

 

- Diplomatic Skills for CSDP Course σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο της Timisoara (Ρουμανίας), υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας διοργανώσαν το σεμινάριο «Diplomatic Skills for CSDP». Η δραστηριότητα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, της Ρουμανικής Πρεσβείας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στη Λάρνακα από τις 27 έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Οι συνολικά 47 συμμετέχοντες προέρχονταν από 10 κράτη (Αρμενία, Γεωργία, Κύπρο, Ρουμανία, Ουκρανία, Γερμανία, Μολδαβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία), τα Ηνωμένα Έθνη και φορείς και ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχε προσωπικό από το Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι 12 ομιλητές προέρχονταν από 9 ινστιτούτα, πανεπιστήμια και οργανισμούς (UNESCO, Chent University, West University of Timosoara, Egmont Institute, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, Πρεσβεία Ρουμανίας στην Κύπρο).

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε μια γενική εισαγωγή στα εμπλεκόμενα ζητήματα, με στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές στον τομέα της διπλωματίας, το διεθνές στρατηγικό και διπλωματικό πλαίσιο και η σύνδεση μεταξύ διπλωματίας και Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Συζητήθηκαν επίσης η νέα και παλιά διπλωματία, οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης, η συνάφεια και η θέση της δημόσιας διπλωματίας στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ και εισήγαγε έννοιες και πρακτικές που σχετίζονται με την ψηφιακή διπλωματία. Ο τελικός στόχος του σεμιναρίου ήταν να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τους στρατηγικούς εταίρους της και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ στην εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε να εργάζεται αποτελεσματικά σε τομείς που σχετίζονται με την ΚΠΑΑ σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

Την τελευταία ημέρα απονεμήθηκαν πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Josep Borrell, στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο και τα διαδικτυακά μαθήματα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

- Σεμινάριο Αντικατασκοπίας, σε συνεργασία με την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών.

Μονοήμερο σεμινάριο σε συνεργασία με την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2023 και αφορούσαν εκπαίδευση προσωπικού που θα υπηρετήσει στο εξωτερικό την επόμενη τριετία, καθώς επίσης και προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις που έρχονται σε επαφή με προσωπικό πρεσβειών και εταιρειών ξένων χωρών. Η εκπαίδευση αφορούσε σε μεθόδους και μέτρα αντικατασκοπείας και την παρακολούθησαν συνολικά 12 στελέχη και λειτουργοί από το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά.

- CSDP Orientation Course focus MENA Region σε συνεργασία με Αυστριακή Ακαδημία Εθνικής Άμυνας.

Η Κυπριακή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (CSDA) και η Αυστριακή Εθνική Ακαδημία Άμυνας, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), συνδιοργανώνουν το Σεμινάριο Προσανατολισμού για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στη Λάρνακα, από τις 15 έως τις   19 Μαΐου 2023.

Την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου χαιρέτισαν ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας και η Πρέσβειρα της Αυστρίας στην Κύπρο Dorothea Auer. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ». Συμμετείχαν ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και Διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής της Αυστρίας Dr Arnold Kammel και ο Dr Sven Biscop από το Egmont Royal Institute των Βρυξελλών. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου Άμυνας   Δρ. Ανδρέας Ηλιάδης. Στην τελετή παρευρέθηκαν πρέσβεις και αντιπρόσωποι των Πρεσβειών στην Κύπρο, ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας, ο Διευθυντής και Μέλη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, αντιπρόσωποι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Κύπρου και λοιποί Οργανισμοί.

Οι τριάντα συμμετέχοντες προέρχονταν από 11 κράτη της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Λετονία). Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχε προσωπικό από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου και την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι 22 ομιλητές προέρχονταν από 17 ινστιτούτα, πανεπιστήμια, πρεσβείες και οργανισμούς (Ευρωκοινοβούλιο, Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην ΕΕ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας, Εθνική Φρουρά, Αυστριακό Κέντρο Μελετών για την Ειρήνη, George C. Marshall Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, UNFICYP, Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κυπριακή Δημοκρατία, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Αυστριακή Σχολή Εθνικής Άμυνας, Egmont Royal Institute for International Relations, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πρεσβεία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Κυπριακή Δημοκρατία, Ολλανδική Σχολή Εθνικής Άμυνας).

 

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε θέματα κατανόησης της ΚΠΑΑ ως αναπόσπαστο μέρος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο της ΚΠΑΑ, στις τρέχουσες πολιτικές, καθώς και στις δομές, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις και προοπτικές μεταξύ τους και με επαγγελματίες στον τομέα της ΚΠΑΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Την τελευταία ημέρα απονεμήθηκαν πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Josep Borrell, σε όσους συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο και τα διαδικτυακά μαθήματα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

- Διεθνές σεμινάριο Modern Leadership in the Context of LoC & OSINT σε συνεργασία με τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου 2023.

Η Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς και η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, διοργανώσαν σεμινάριο για τη «Σύγχρονη Ηγεσία στο πλαίσιο του Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων και των Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα», από 12 έως 16 Ιουνίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Το σεμινάριο στόχευε να αναπτύξει τις ηγετικές ικανότητες των συμμετεχόντων στο πλαίσιο των ένοπλων συγκρούσεων. Παρείχε ατομική εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία στη διοίκηση των οργανισμών τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στα βασικά στοιχεία του διεθνούς δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων, το νομικό πλαίσιο και τον αντίκτυπο του OSINT στη λήψη αποφάσεων από ειδικούς και επαγγελματίες.

Οι είκοσι έξι συμμετέχοντες προέρχονταν από 5 κράτη της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο και Ρουμανία). Συμμετείχαν ανώτεροι στρατιωτικοί που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο, καθώς επίσης και πολιτικό προσωπικό από διαφορετικά επίπεδα κυβερνητικών ιδρυμάτων (άμυνας, εξωτερικών υποθέσεων και υπουργείων εσωτερικών) και προσωπικό που αναπτύσσεται ή αναμένεται να αναπτυχθεί σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ.


Την τελευταία ημέρα απονεμήθηκαν πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Josep Borrell, σε όσους συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο και τα διαδικτυακά μαθήματα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

 

- Cadet Leadership Development Training Course σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας, από τις 21 Αυγούστου έως τις  1 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του στρατιωτικού Erasmus, η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας, σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία «Τερέζα» της Αυστρίας, με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας διοργανώσαν για 7η χρονιά το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων για μαθητές και νεαρούς Αξιωματικούς Στρατιωτικών Ακαδημιών στην Κύπρο.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος ήταν ο κάθε συμμετέχοντας να αναπτύξει τις ικανότητες του ως ηγήτορας μέσα από τη διοίκηση ομάδας/διμοιρίας και διάφορες άλλες δοκιμασίες όπως διαγωνιστική βολή τυφεκίου, ομαδικό διαγωνισμό αντοχής, προσανατολισμό, τακτική σχεδίαση, 24ωρη εκπαιδευτική άσκηση Μηχανοκίνητης Διμοιρίας Πεζικού κ.α.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 14 εκπαιδευτές και 28 μαθητές από 13 Στρατιωτικές Ακαδημίες 11 χώρων εκ των οποίων 10 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία) και τη Ζάμπια.

 

Η εν λόγω δραστηριότητα χωρίστηκε σε 2 φάσεις:

Φάση 1, από 21 έως 25 Αυγούστου 2023, η οποία αφορούσε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών (train the trainers) η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε βολή με τυφέκιο G3A3, αναγνωρίσεις και εξέτασης θεμάτων ηγεσίας.

Φάση 2, από 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2023 που αφορούσε στην εκπαίδευση των μαθητών παραγωγικών σχολών, η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε βολή τυφεκίου G3A3, ομαδικό διαγωνισμό μεταφοράς κορμών ξύλου, αναγνωρίσεις και διεξαγωγή τελικής φάσης άσκησης επιπέδου Μ/Κ Διμοιρίας Πεζικού.

 

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση φέρει την σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2015 και αποτελεί μέρος κοινού ευρωπαϊκού εξαμήνου που εφαρμόζεται από αρκετές Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Ακαδημίες με σκοπό την βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αν και μικρή σε μέγεθος και παρότι δεν διαθέτει στρατιωτικές σχολές, εντούτοις συνεισφέρει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση για την ανάπτυξη μίας κοινής Ευρωπαϊκής κουλτούρας Ασφαλείας και Άμυνας. Παράλληλα πρωτοστατεί σε αρκετές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας κάτω από το οποίο εντάσσεται και η πρωτοβουλία του στρατιωτικού Erasmus.


Την τελευταία ημέρα απονεμήθηκαν πιστοποιητικά σε όσους συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση.

 

 

- Συνάντηση του Φόρουμ Στρατιωτικών Λυκείων της ΕΕ 12th Meeting of the ESDC European Union Military Secondary Schools Forum (EUMSSF), στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, στη Λευκωσία.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 12η συνάντηση των Στρατιωτικών Λυκείων της ΕΕ στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας. Τη συνάντηση οργάνωσε η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας με τη συνδρομή της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο.

 

https://mod.gov.cy/uploads/images/A/PAR03344.JPG

Εικόνα: 12th Meeting of the EUMSSF, στις 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 8 Στρατιωτικά Λύκεια, από την Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία και Ρουμανία.

Μεταξύ άλλων, οι τρεις πρώτοι νικητές της 2ης Ολυμπιάδας Συγγραφής Δοκιμίου του Φόρουμ, παρουσίασαν τις εργασίες τους και στη συνέχεια τους απονεμήθηκαν βραβεία.

Σκοπός του εν λόγω φόρουμ είναι η άμεση επαφή και συνεργασία όλων των στρατιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δημιουργία κοινών ενοτήτων (όπως η ιστορία της ΕΕ, οι βασικές αξίες της ΕΕ, η ΚΠΑΑ και η Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ) καθώς και η ένταξη τους στα προγράμματα σπουδών των στρατιωτικών λυκείων. Επιπλέον η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας.

https://mod.gov.cy/uploads/images/A/PAR03323.JPG

Εικόνα: Απονομή τιμητικών διπλωμάτων στους τρεις πρώτους νικητές της 2ης Ολυμπιάδας Συγγραφής Δοκιμίου του Φόρουμ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αν και δεν διαθέτει στρατιωτικά λύκεια, συνεισφέρει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση για την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας. Παράλληλα πρωτοστατεί σε αρκετές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, κάτω από το οποίο εντάσσεται και η πρωτοβουλία του φόρουμ των Στρατιωτικών Λυκείων, του οποίου προεδρεύει από το 2019 για τρίτη θητεία ο Διευθυντής της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας.

 

- Protection of Intangible Cultural Heritage σε συνεργασία με την Στρατιωτική Ναυτική Ακαδημία της Πολωνίας, από τις 19 έως τις   22 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Πολωνική Ναυτική Ακαδημία, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, συνδιοργάνωσαν σεμινάριο με θέμα την «Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις Ένοπλες Συγκρούσεις και τη Μεταπολεμική Περίοδο».

Η δραστηριότητα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 κατά την τελετή έναρξης απηύθυναν χαιρετισμό, στην παρουσία των πρεσβευτών Ελλάδας, Αυστρίας, Ρουμανίας και άλλων διαπιστευμένων διπλωματών στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κα. Εμμανουέλα Λαμπριανίδη και ο Πρέσβης της Πολωνίας στην Κύπρο, κ. Marek SZCZEPANOWSKI. Ακολούθως η Πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής  Επιτροπής UNESCO κα Λουκία Λοίζου-Χατζηγαβριήλ ανέπτυξε το θέμα: «Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο: Προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες στη μεταπολεμική περίοδο».