Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επενδύοντας στην ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, έχει αναπτύξει συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος τόσο με χώρες της περιοχής όσο και με πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Επιπλέον, έχει συνομολογήσει Διμερείς Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης Αμυντικής Συνεργασίας με τις παρακάτω χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής ανάλογων Διμερών Συμφωνιών με αρκετές άλλες χώρες.


Στο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας με ένοπλες δυνάμεις ξένων κρατών έχουν υπογραφεί και υλοποιούνται Προγράμματα Διμερούς Στρατιωτικής Συνεργασίας με Αίγυπτο, Αρμενία, Αυστρία, ΗΒ, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο και Σερβία ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για υπογραφή προγραμμάτων και με άλλες χώρες. Μέσω των προγραμμάτων αυτών υλοποιούνται η αμοιβαία συμμετοχή των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων μας σε κοινές ασκήσεις και προγράμματα κατάρτισης σε Κύπρο ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και διάφορες ανταλλαγές επισκέψεων αξιωματούχων των Υπουργείων Άμυνας και των Ένοπλων Δυνάμεων της Κύπρου με τις χώρες αυτές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας περιφερειακής πολιτικής που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, το Υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει Τριμερείς Συνεργασίες στοχεύοντας στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν πραγματοποιηθεί Τριμερείς Συνεργασίες Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου ενώ προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν και με άλλες γειτονικές χώρες.

Η άσκηση μιας ενεργούς αμυντικής διπλωματίας μέσω διαπιστευμένων Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) ενισχύει την ευρύτερη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα ΑΚΑΜ σε ΗΒ, Ισραήλ και Αίγυπτο με παράλληλη διαπίστευση σε Ιορδανία, ενώ ήδη έχουμε διαπιστευμένους ΑΚΑΜ σε Γαλλία και Ρωσία. Επιπλέον ο Στρατιωτικός Σύμβουλος στον ΟΑΣΕ ο οποίος είναι τοποθετημένος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Βιέννης, είναι παράλληλα διαπιστευμένος ως ΑΚΑΜ σε Αυστρία, Κροατία, Σλοβακία και Σλοβενία.

 • Αίγυπτος
 • Αρμενία,
 • Αυστρία
 • Γαλλία
 • Ισραήλ
 • Ιορδανία
 • Ιταλία
 • Λίβανος
 • Μαυροβούνιο
 • Νότιος Αφρική
 • Ουκρανία
 • Πολωνία
 • Ρωσική Ομοσπονδία
 • Σερβία 
 • Τσεχία