Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επενδύοντας στην ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, έχει αναπτύξει συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος τόσο με χώρες της περιοχής όσο και με πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Επιπλέον, έχει συνομολογήσει Διμερείς Συμφωνίες ή Μνημόνια Συναντίληψης Αμυντικής Συνεργασίας με Αίγυπτο, Αρμενία, Γαλλία, ΗΒ, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο, Ολλανδία και Σερβία , ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής ανάλογων Διμερών Συμφωνιών και με άλλες χώρες.


Σε αυτό το πλαίσιο  της στρατιωτικής συνεργασίας με ένοπλες δυνάμεις ξένων κρατών έχουν υπογραφεί με τις πιο πάνω χώρες και υλοποιούνται Προγράμματα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας. Η συμμετοχή των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων μας σε κοινές ασκήσεις και προγράμματα κατάρτισης σε Κύπρο ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και διάφορες ανταλλαγές επισκέψεων αξιωματούχων των Υπουργείων Άμυνας και των Ένοπλων Δυνάμεων της Κύπρου με τις χώρες αυτές αποτελούν σημαντική εξέλιξη και επιτυχία της Αμυντικής Διπλωματίας καθότι εξωτερικεύεται και ταυτόχρονα ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΦ.

Παράλληλα, με βάση την Αμυντική Πολιτική του, το Υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει Τριμερείς Συνεργασίες στοχεύοντας στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, έχουν καταρτιστεί Προγράμματα Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου – Ελλάδας –Αρμενίας, ενώ προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν συνεργασίες και με άλλες γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και ο Λίβανος. Τα τριμερή προγράμματα συνεργασίες περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των 3 χωρών, χωρίς όμως να αποκλείεται και η συμμετοχή περισσοτέρων χωρών.


Επιπλέον η άσκηση μιας ενεργούς αμυντικής διπλωματίας μέσω διαπιστευμένων Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) ενισχύει την ευρύτερη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί ΑΚΑΜ, στη Γαλλία με παράλληλη διαπίστευση στην Ιταλία, στη Ρωσία με παράλληλη διαπίστευση σε Αρμενία, στο ΗΒ με παράλληλη διαπίστευση στην Ιρλανδία, στην Αίγυπτο με παράλληλη διαπίστευση σε Ιορδανία, στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι 26 χώρες έχουν διαπιστευμένους ΑΚΑΜ στην ΚΔ όπως η Αργεντινή, η Αρμενία, η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Ινδονησία, το Ισραήλ, η Ιταλία, ο Λίβανος, η Ολλανδία, η Νιγηρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Ελβετία, το ΗΒ, η Ουκρανία, και οι ΗΠΑ.